قبل از درمان:

بعد از 4 ماه درمان:

بعد از 8 ماه درمان و ترخیص:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.