رشد گفتار و زبان در کودکان

گفتار (زبان بیان) چیست؟ ارشد گفتار و زبان در کودکان: ستفاده از گفتار (به عنوان زبان بیان نیز شناخته می شود) استفاده از کلمات ، جملات ، حرکات و نوشتارها برای انتقال معنی و پیام به دیگران است. مهارت گفتاری (زبان بیان) شامل توانایی برچسب زدن اشیاء در محیط ، توصیف اقدامات و وقایع ، قرار […]...

سندروم آسپرگر چیست علائم و نشانه های آن

سندروم آسپرگر چیست علائم و نشانه های آن: سندروم آسپرگر یکی از چندین اختلالات طیف اوتیسم است که با مشکل  در تعامل اجتماعی و الگوهای رفتاری  وعلایق فعالیت های محدود و کلیشه ای همراه است این تشخیص از عدم وجود تاخیر کل در زبان و یا اختلال زبانی و یا تاخیر در رشد شناختی از […]...
baby in 3 years old

چگونه لکنت زبان را درمان کنیم؟

لکنت در همه ی فرهنگ ها ظاهر میشود و حداقل 40 قرن است کع برای بشر یک مشکل به حساب میایدلکنت در کودکی آغاز میشود و معمولا با رشد کودک به بزرگسالی شدید تر میشود مگر اینکه او بوسیله درمان یا بذون درمان بهبودی یابد. رفتار های اصلی لکنت چیست؟ رفتار های اصلی لکنت تکرار […]...