کار درمانی جسمی

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی نوعی از کاردرمانی است که فعالیت‌هایی را به مراجع ارائه می‌دهد تا بتواند ضعف حرکتی، اختلالات عصب‌شناختی و همچنین ارتوپدی خود را برطرف کند. کار‌درمانی جسمی یک روش درمانی است که از حرکت و فعالیت بدنی به منظور بهبود روانی، عاطفی و جسمی افراد استفاده می‌کند. این روش به طور گسترده در زمی...
توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی

اصطلاح بازتوانی شناختی شامل طیف وسیعی از روش‌های درمانی است که توسط متخصص‌های مختلف توانبخشی قابل اجراست. بسیاری از متخصصین توانبخشی از جمله کاردرمانگران، فیزیوتراپیست‌ها، متخصصین آموزش استثنایی و عصب-روانشناسان، جهت ارتقاء سطح عملکردهای شناختی مراجعین خود، از رویکردهای توانبخشی شناختی بهره می‌گی...
اتاق بینایی

اتاق بینایی

علل کم بینایی و نابینایی می‌تواند مادرزادی و یا اکتسابی باشد آسیب‌های بینایی باعث می‌شود فرد در زمینه‌های کاری و اجرای فعالیت‌های روز‌مره زندگی، شغل و اوقات فراغت با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود کاردرمانی بینایی توانبخشی بینایی یک کار تیمی است و اعضای گروه شامل چشم پزشک، بینایی سنج، کار درمان روان...
بازی درمانی

بازی درمانی

بازی درمانی کاربرد موقعیت‌های بازی در یک زمینه درمانی است. اولین وظیفه کودکان و از ضروریات زندگی آن‌ها بازی کردن است. آموزش مستقیم (آموزش‌هایی مانند خواندن و نوشتن، ریاضیات و علوم کلاسی) برای کودکان زیر ۷ سال بسیار مخرب و ویران‌گر است. بهترین روش آموزش به کودکان در سنین پائین از طریق بازی درمانی ...
نوروفیدبک

نوروفیدبک

بازخورد عصبی یا نوروفیدبک در اصل، نوعی بیوفیدبک است که با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می‌کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد، به‌طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می‌شود و از این طریق، فرد متوجه می‌شود که آیا تغییر مناسبی را […]...