کاردرمانی در ضایعه نخاعی

کاردرمانی در ضایعه نخاعی بر روی استقلال و بازگشت به زندگی روزمره و طبیعی تمرکز دارد. بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی با تمرین‌های روزانه استقلال خود را به حداکثر مقدار خود می‌رسانند و از ابزارهای تطبیقی استفاده می‌کنند. ما در این مطلب به 11 تمرین و فعالیت کاردرمانی در ضایعه نخاعی اشاره می‌کنیم که ای...

کاردرمانی در سکته مغزی

بعد از سکته مغزی، کاردرمانی به تسهیل و تقویت کنترل حرکتی اندام تحتانی  و عملکرد دست افرادی که نیم تنه بالایی آنها تحت تاثیر سکته قرار گرفته، کمک می‌کند؛  کاردرمانی در سکته مغزی برای به حداکثر رساندن توانایی به عهده گرفتن کارهای شخصی و خود مراقبتی و انجام دادن کارها و وظایف خانوادگی خانوادگی مفید ...