تفاوت کودکان اوتیسمی و بیش فعال

تفاوت بین اوتیسم و بیش فعالی چیست؟

تفاوت بین اوتیسم و بیش فعالی بسیار زیاد است، اما یک فرد می‌تواند هر دو شرایط را با هم داشته باشد. بیش فعالی و اوتیسم اختلالات عصبی، رشدی جداگانه‌ای هستند که می‌توانند علائم مشترکی داشته باشند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های اوتیسم و بیش فعالی در کودکان می‌پردازیم. همچنین بررسی می‌کنیم که آیا بین...
بیش فعالی

بیش‌فعالی چیست؟

اختلال بیش‌فعالی به چه معناست؟ اختلال بیش فعالی یا کمبود توجه یک الگوی تکراری در عدم تمرکز و توجه است که کاملا ناخودآگاه، تکرار شونده و شدید است و معمولا سطوح آن منحصر به فرد است. این اختلال به عنوان یکی از معمول‌ترین اختلالات عصبی- رشدی در کودکان محسوب می‌شود. معمولاً بیش‌فعالی در کودکی تشخیص [&...
توجه اشتراکی

اهمیت رشد توجه اشتراکی در کودکان

تعریف : توجه اشتراکی توانایی برقراری ارتباط اجتماعی در نوزادی است که در طی روند رشد کودک بالغ میشود. توجه اشتراکی به کودک اجازه میدهد تا نگاه خود را بین شی یا اتقاقی که یک فرد دیگر نشان میدهد هماهنگ کند. برای مثال کودکA دنبال یک سگ است. کودک B وارد میشود، کودک A با […]...
تاثیر اختلال پردازش حسی بر کودکان بیش فعال و اختلال یادگیری

تاثیر اختلال پردازش حسی در یادگیری و رفتار کودکان اختلال یادگیری و بیش فعالی 

 پردازش حسی: پردازش حسی ، توانایی سیستم عصبی ما در پردازش و تفسیر اطلاعات محیطی است.این فرایند به ما اجازه یکپارچگی اطلاعات حسی و تطابق  پاسخ ها بر اساس محیط و سپس  موجب تسهیل زندگی معنا دار می شود. اهمیت پردازش حسی به میزانی است که 80% از کل سیستم عصبی در این زمینه پردازش […]...
کودک بیش فعال ADHD

درمان یکپارچگی حسی بر کودکان بیش فعال

مقدمه: اختلال نقص توجه و بیش فعالی (Attention Deficit Hyper activity Disorder :ADHD)   با بیش فعالی ADHD بی توجهی، و تکانشگری نامتناسب رشدي مشخص میشود که می- تواند باعث درجات متفاوتی از مشکل در عملکردهاي روزانه شود . میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیشفعالی بین 3 تا 6 درصد در کودکان دبستانی است. بیش...