تاخیر رشدی در کودکان

تاخیر رشدی:

مهارت های رشدی کودکان و نوزادن در یک روند نرمال توسعه می یابد. بعضی از کودکان زودتر از دیگران این مهارت ها را پرورش می دهند و این کاملا طبیعی است. در صورتی که رشد مهارت های حرکتی ، زبانی، شناختی، اجتماعی از توالی نرمال خود فاصله بگیرد کودک در معرض تاخیر رشدی قرار می گیرد. والدین باید علائم اولیه تاخیر رشدی را جدی بگیرند.

علائم تاخیر رشدی چهار ماهگی:

 1. کودک به اشیاء در حال حرکت نگاه نمی کند.
 2. به اطرافیان لبخد نمی زند.
 3. اسباب بازی هارا به دهانش نمی برد.
 4. سرش را نمی تواند کنترل کند و ثابت نگه دارد.
 5. تولید صدا نمی کند.
 6. به سختی یک چشم یا هردو چشمش را به اطراف می چرخاند.
 7. هنگامی که روی یک سطح قرار می گیرد با پاهایش به آن ضربه نمی زند.
 8. وقتی روی شکم می خوابد نمی تواند سرش را بلند کند.

شش ماهگی:

 1. تلاش نمی کند چیزهایی که در معرض دیدش هستند را بگیرد.
 2. واکنشی به والدین نشان نمی دهد
 3. غلت نمی زند.
 4. به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد.
 5. نمی خندد.
 6. به نظر می رسد دارای عضلات سفت یا شل است.
 7. صداسازی نمی کند.
 8. مشکل در بردن اشیاء در دهان دارد.

علائم تاخیر رشدی نه ماهگی:

 1. به حالت چهار دست و پا و یا خرسی نمی تواند برود.
 2. صدا تولید نمی کند. مثل: دادا ، بابا
 3. حتی با کمک هم نمی تواند بشیند.
 4. به اسم خودش واکنشی نشان نمی دهد.
 5. به جایی که اشاره میکنید نگاه نمی کند.
 6. اسباب بازی هایش را از یک دست به دست دیگر منتقل نمی کند.
 7. افراد آشنا را نمی شناسد.

یک سالگی:

 1. با کمک نمی ایستد.
 2. دنبال چیزی که پنهان میکنید نمی گردد.
 3. تک کلمه مانند: ماما ، دادا نمی گوید.
 4. اشاره کردن بلد نیست.
 5. مهارتهایی را که قبلا داشته است را از دست داده است.

یک و نیم سالگی:

 1. با اشاره منظورش را نمی رساند.
 2. کاربرد اشیاء را نمی داند.
 3. کلمات جدید به دست نمی آورد.
 4. نمی تواند تقلید کند.
 5. حداقل 9 کلمه ندارد.
 6. متوجه حضور یا عدم حضور والدین نمی شود.
 7. نمی تواند راه برود.
 8. مهارتهایی را که قبلا داشته را از دست داده است.

“این مقاله در حال ترجمه و تکمیل است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.