سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال (CTS) زمانی اتفاق می افتد.که عصب مدین در مسیر عبور خود از این تونل، در محدوده ساعد. تا کف دست، تحت فشار قرار بگیرد.(زیر لیگامان عرض مچ) این سندرم.شایعترین نوروپاتی ناشی از گیر افتادگی اعصاب محیطی می باشد. که ممکن است به راحتی بر اثر استرس های کاری واستفاده مزمن و تکراری از مچ و انگشتان ایجاد شود. سندرم تونل کارپال یک اختالل ناتوان کننده در دست می باشد.که هم باعث رنج و آزردگی فرد می شود و هم می تواند صدمات جبران ناپذیری به عملکردها و حتی شغل فرد وارد کند.

بنابراین درمان سندرم تونل کارپال از اهمیت باالیی برخوردار است. شیوع این بیماری تاکنون بالغ بر 2/9 %در زنان و 6 %در مردان می باشد. و اینکه زنان بین سنین 60-40 سال 3 برابر مردان در همین سن درگیر این بیماری می شوند. همچنین این بیماری با عالئمی نظیر پارستزی،گز گز و مور مور،درد و ضعف در ناحیه تنار دست پیدا می کند.

درمان سندرم تونل کارپال (CTS) چیست؟

درمان های رایج در سندرم تونل کارپال (CTS) مچ شامل دو دسته درمان های غیر جراحی  یا محافظتی و درمان جراحی می باشد. معمولا در مرحله خفیف تا متوسط بیماری که ساختار عصب.مدین و مچ دست هنوز دچار آسیب جدی نشده است.بیشتر از درمانهای محافطتی و غیر جراحی ماننداستفاده.از اسپلینت ، تزریق استروئید، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) ، اولتراسوند، مانیپوالسیون، تمرینات کششی و تقویتی استفاده می کنند.

توانبخشی به ویژه کاردرمانی نیز، بیشتر به درمان های محافظتی می پردازد.و مداخالت آن بیشتر بر مبنای افزایش توانایی های.فیزیکی فرد در حیطه فعالیت های روزمره زندگی ، مراقبت از خود و حیطه کاری و همچنین انطباق محیط و فعالیت های فرد ، می باشد. در صورتی که درمان های محافظتی و راهکارهای درمانی فوق مفید فایده نباشند.و بیماری پیشرفت کرده به مرحله نهایی یعنی آتروفی و آسیب جدی به ساختار عصب و دست رسیده باشد.و البته با صلاحدید پزشک متخصص، از روش جراحی استفاده می شود.

جراحی ازادسازی تونل کارپال

cts

جراحی آزادسازی تونل کارپال مچ، شایعترین عمل در بین جراحان دست به شمار می رود. بعد از جراحی ممکن است عوارضی مانند چسبندگی در محل اسکار سندرم تونل کارپال (CTS) درد پیچیده.، حساسیت و التهاب ناحیه اسکار تا 8 هفته یا بیشتر و درد در ناحیه تنار و هایپوتنار دیده شود. قابل ذکر است که از جمله آنها، راهکارهای که برای کاهش و پیشگیری از به وجود آمدن.عوارض پس از جراحی، راهکارها و توصیه هایی وجود دارد.توانبخشی به ویژه کاردرمانی می باشد.

کاردرمانی پس ازجراحی دست

cts rehabilitation

آنجاییکه بهبود عملکرد و بازگشت به کار و حرفه سابق و همچنین رهایی از درد و رنج ناشی از سندرم تونل کارپال در افراد بسیار مهم و قابل توجه است.،بنابراین باید راه حلی یافت که تا حد امکان این پروسه را کوتاه نموده.و افراد را هرچه زودتر به زندگی و فعالیت های گذشته خود برگرداند. توصیه متخصصان بعد از جراحی CTS طبق منابع جراحی معمول به این صورت است.که اسپلینت و بخیه ها حدود 10 تا 14 روز و گاهی هم زودتر برداشته شود.

حرکت اکتیو انگشتان به زودی بعد از جراحی آغاز گردد. کشش های پرفشار همراه با فلکشن مچ و فعالیت هایی که مقاومت بیشتری دارند.معمولا تا 4 الی 6 هفته بعد از عمل انجام نشود.و همچنین انجام فعالیت های ساده روزمره از هفته 2 تا 3 به تدریج شروع شود لزوم انجام خدمات توانبخشی به ویژه کاردرمانی بعد از جراحی CTS و همچنین زمان شروع این خدمات.،به نقش کاردرمانی زودهنگام در کوتاه کردن دوره بهبودی پس از جراحی و تأثیر آن بر روی کاهش شدت عالئم و بهبود عملکرد دست پرداخته شده است. 

اهداف کاردرمانی دست شامل کنترل ادن ، تامینات دامنه حرکتی اکتیو و پسیو مچ دست ، گلاید تاندون و عصب و جلوگیری از چسبندگی بافت های نرم ، بازآموزی حسی و تمرینات مقاومتی و تقویتی عضلات دست است. با نتایج بدست آمده می توان اطالع رسانی هم برای متخصصین جراح و هم متخصصین.توانبخشی به ویژه کاردرمانی داشته باشیم.تا بیماران بتوانند بعد از جراحی راحتتر و سریعتر به کار و حرفه خود باز گردند.و تا حد امکان از پیشامد ها و عوارض احتمالی جلوگیری به عمل آید.

توانبخشی پس از  جراحی مچ دست در کلینیک فاطمه باقر زاده

با توجه به اهمیت کاردرمانی پس از جراحی دست.کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی فاطمه باقر زاده در کرج.با استفاده از بروز ترین تجهیزات در زمینه توانبخشی دست جهت تسریع روند درمان و بهبودی زودهنگام خدمات کاردرمانی در ضایعات دست.با حضور مجرب ترین و بهترین تیم توانبخشی آماده خدمت رسانی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.