علت دیر راه افتادن کودک

  گاهی ممکن است دیر راه افتادن کودک برای خانواده او مهم باشد و باعث ناشخنودی در کل خانواده شود. در واقع زمانی که خانواده یک کودک دیر راه افتادن او نسبت به سایر همسالانش را مشاهده می‌کنند، نگران می‌شوند و کاملا حق دارند. در این هنگام به پزشک مراجعه می‌کنند و سعی می‌کنند علت […]...
تاخیر رشدی در کودکان

علائم هشدار دهنده تاخیر رشدی

تاخیر رشدی: مهارت های رشدی کودکان و نوزادن در یک روند نرمال توسعه می یابد. بعضی از کودکان زودتر از دیگران این مهارت ها را پرورش می دهند و این کاملا طبیعی است. در صورتی که رشد مهارت های حرکتی ، زبانی، شناختی، اجتماعی از توالی نرمال خود فاصله بگیرد کودک در معرض تاخیر رشدی […]...