بعد از سکته مغزی، کاردرمانی به تسهیل و تقویت کنترل حرکتی اندام تحتانی  و عملکرد دست افرادی که نیم تنه بالایی آنها تحت تاثیر سکته قرار گرفته، کمک می‌کند؛  کاردرمانی در سکته مغزی برای به حداکثر رساندن توانایی به عهده گرفتن کارهای شخصی و خود مراقبتی و انجام دادن کارها و وظایف خانوادگی خانوادگی مفید است. علاوه بر این، اینکار به بیمار کمک می‌کند استراتژی‌ها و راه‌هایی را برای کنترل تغییرات شناختی، رفتاری و اخلاقی که تحت تاثیر سکته مغزی صورت می‌گیرند به کار ببرد. همچنین کاردرمانی به چنین بیمارانی کمک می‌کند راحت‌تر برای بازگشت به خانه و محیط کار آماده شوند.

بهترین روش و تمرین مراقبتی زودهنگام و مدیریت و بازتوانی افرادی که دچار سکته مغزی شده‌اند، شامل یک برنامه تشخیصی چند وجهی و یک برنامه درمانی مشترک میان تیم مراقبتی- درمانی است. کاردرمانی بخشی از این برنامه درمانی و مراقبتی خواهد بود.

در واقع کاردرمان در فرایند کاردرمانی در سکته مغزی، با بیمار همکاری می‌کند  و تاثیرات سکته بر عملکرد و بازدهی فعالیت‌های روزانه را تنظیم می‌کند. این فعالیت‌ها شامل مراقبت‌های فردی، وظایف روزمره و البته فعالیت‌های کاری و فراغت فرد خواهد بود. در این پروسه یک برنامه هدف محور تنظیم می‌شود تا مهارت‌های مورد نیاز روزمره را در فرد تقویت کند.

هدف ما در کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی فاطمه باقرزاده از ارائه این مطلب آشنایی بیشتر با فواید، قوائد و نقش کاردرمانی در سکته مغزی است.شایسته ذکر است که مطالب عنوان شده در این مقاله بر اساس منابع معتبر خارجی نوشته شده و شواهد قدرتمندی برای اثبات آنها وجود دارد. لطفاً تا انتها با بهترین کلینیک کاردرمانی کرج همراه باشید.

کاردرمانی در سکته مغزی

نقش کادرمانی در  تشخیص سکته مغزی

تشخیص سکته مغزی به درک تاثیر این عارضه بر تغییرات عملکرد حرکتی، حسی و هماهنگی بدن،ادراک دیداری و شناختی بر ظرفیت قربانی این عارضه در کنترل عملکرد روزانه وابسته است. تشخیص و ارزیابی شامل شناسایی حیطه‌های دشواری محیطی و شخصی با تمرکز بر بیمار و اعضای خانواده او می‌باشد. کاردرمان در فرایند تشخیص تلاش می کند تا اهداف توانبخشی را با توجه به فعالیت‌ها و مشارکت‌هایی که خاص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، واقع بینانه و مربوط به بیمار هستند، تنظیم کند.

کاردرمانی در سکته مغزی و فعالیت‌های روزانه

اصلی‌ترین پروسه ارزیابی کاردرمانی درسکته مغزی شامل مصاحبه با بیمار و مراقبان او برای شناسایی نقش‌های فرد در گذشته و وظایف، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی است که با این نقش‌ها مرتبط هستند.

در این بخش، ارزیابی مشاهده‌ای وظایف خود مراقبتی شامل حمام کردن، لباس پوشیدن، دستشویی رفتن، نظافت، غذا خوردن و فعالیت‌های خانوادگی و شخصی سودمند مثل آماده کردن وعده غذایی، خرید کردن، تمیز کردن، شستن لباس و مدیریت مالی و کنترل دارو و درمان را بررسی می‌کند. معیارهای استاندارد ممکن است شامل معیارهای استقلال عملکردی،ارزیابی مهارت‌های حرکتی و پردازشی و ارزیابی مهارت‌های زندگی روزمره و عادی باشند.

تشخیص سطح عملکرد فرد در هر یک از این زمینه‌ها و اولویت آنها برای فرد لازم است و به کاردرمانی در سکته مغزی کمک می‌کند اهداف توابخشی و مداخلات درمانی را متناسب با فرد تعیین کند. همچنین باعث می‌شود مسیر و اهداف کاردرمانی به صورت واضح مشخص شوند. مشاهده دقیق محدودیت‌های فرد در فعالیت‌های خود به درمانگر اجازه می‌دهد اختلالاتی که منجر به این محدودیت‌ها می‌شود را شناسایی کند. این محدودیت‌ها شامل بخش‌های حرکتی، حسی، شناختی و یا خلقی ناشی از سکته مغزی است.

بینایی و ادراک دیداری در کاردرمانی

یکی از بخش‌های مورد توجه در کاردرمانی در سکته مغزی، بخش بینایی و ادراک دیداری است. از این رو تست و بررسی مهارت‌های اولیه دیداری شامل دقت دیداری، احاطه دیداری و ردیابی دیداری توسط کاردرمان قبل از بینایی سنجی و تغییرات حس بینایی انجام می‌شود. ارزیابی روتین کاردرمانی در سکته مغزی برای اختلالات ادارکی بخش جدایی  ناپذیر توابخشی بیمارانی است که دچار سکته مغزی شده‌اند. ضمناً این کار به منظور ایجاد بیشترین استقلال در زندگی روزمره ضروری است.

ابزارهای استاندارد ارزیابی و تشخیصی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل تست ادراکی بزرگسالان در کاردرمانی (OT-APST)، بارزیابی ادراکی ریورمید (RIVERMEAD)، تست  رفتاری و ارزیابی جامع ادراکی آنتاریو (Ontario) می‌باشد. طبق روتین کاردرمانی در سکته مغزی اختلالات دیداری- ادراکی مثل ادراک پریشی، مشکلات عصبی- بینایی، اختلال فیزیولوژیک، عمق، افزایش نقاط کور و یا اختلال در مهارت‌های ترسیمی را بررسی  و ارزیابی می‌کند.

برخی دیگر از تغییرات عصبی- رفتاری پس از سکته مغزی شامل ناتوانی در حساب و عمل، معمولاً در  قرینگی دو طرف بدن و در تست‌های تشخیصی ادراکی هر نوع سکته، بررسی می‌شوند.

نقش کاردرمانی در حافظه و مهارت‌های شناختی

در طی پروسه کاردرمانی در سکته مغزی، درمانگر ممکن است یک ارزیابی و تست علاوه بر سایر ارزیابی‌ها در نظر بگیرد که بر روی حافظه، مهارت‌های شناختی و عملکرد فرد انجام می‌شود؛ این تست‌ها به منظور تشخیص تاثیرات ناشی از تغییر در این نواحی بر روی عملکرد روزمره فرد صورت می‌گیرد. کاردرمان از معیارهای استاندارد به علاوه تکنیک‌های مشاهده‌ای سازمان یافته استفاده می‌کند و از نتایج این ارزیابی‌ها برای برنامه ریزی درمان سکته مغزی و نتیجه گیری نهایی استفاده می‌کند.

تا زمانی که اختلالات شناختی، حافظه و مهارت‌های اجرایی شناخته تشخیص داده نشوند، توانایی فرد برای شرکت در فرایند توانبخشی و فعالیت‌های شخصی، روزمره، خانوادگی، شغلی و تحصیلی فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

دشواری در شروع فعالیت‌های منظم روزانه مثل آماده کردن صبحانه، استفاده منظم از داروها و رعایت نکات درمانی، کاهش ظرفیت در توجه و دقت در فعالیت‌هایی مثل استفاده از کامپیوتر یا ضعف در تمرکز که باعث افزایش ریسک و عوامل خطرزا برای فرد می‌شوند، تنها بخشی از مثال‌های تاثیر این بخش‌ها در اختلالات ناشی از سکته مغزی هستند.

تاثیر کاردرمانی در سکته مغزی بر عملکرد حرکتی، حسی

پروسه کاردرمانی در سکته مغزی ممکن است شامل یک ارزیابی کلی از تغییرات حسی و حرکتی ناشی از سکته به همراه با تاکید بر روی عملکرد اندام فوقانی و تحتانی باشد. مداخلات کاردرمانی در سکته مغزی علت تغییرات ایجاد شده در عملکرد اندامها ، قدرت حرکتی، تون عضلانی  آسیب حسی، کنش حرکتی، هماهنگی حرکتی ایده آل و عملکرد مناسب دست را با ارزیابی نیم تنه بدن پیدا می‌کنند.

تست و ارزیابی‌های استاندارد ممکن است شامل تست دستی عضله، گرفتن و رها کردن، تست 9 پیچ ومهره  و بسیاری از تست‌های تخصصی دیگر در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرند. معیارهای عملکرد  اندامها در طی فرایند توانبخشی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا حصول موفقیت در طول اهداف شخصی و برنامه درمانی را ارزیابی کنند.

این ارزیابی‌های تکمیلی نشان می‌دهند که اختلالات ناشی از سکته مغزی و نقص‌های ایجاد شده چگونه بر عملکرد نیم تنه بالایی و فعالیت‌های روزمره تاثیر می‌گذارند. تا کنون هیچ ارزیابی و تست خاصی وجود ندارد که به تنهایی معتبر بوده و در تمام کشورها از آن متد استفاده شود. انتخاب روش تست و ارزیابی بیمار تحت تاثیر الگوی کنترل حرکتی و سطح اختلالات او انتخاب می‌شود. البته روش‌ها و ابزارهای در دسترس بیمار، کلینیک و زمان در دسترس برای تست نیز بر انتخاب روش ارزیابی کاردرمانی در سکته مغزی موثر است. بنابراین انتخاب روش تشخیصی و حتی درمانی به بیمار، شرایط او، امکانات در دسترس کلینیک و بسیاری از موارد دیگر بستگی دارد.

تست و ارزیابی خانگی

در طول فاز توانبخشی سکته مغزی، و نزدیک به زمان مراقبت بیمارستانی، کاردرمان ظرفیت بیمار را برای تکمیل فعالیت‌های معمولی وی می‌سنجد. اینکار به منظور کنترل امنیت این افراد در فضای منزل و در هنگام حضور در جامعه صورت می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های کاردرمانی در سکته مغزی است. کاردرمان نیاز به ارزیابی خانگی برای بیمار را می‌سنجد تا ملاحظاتی مثل دیوارهای محیطی، اختلالات مختص به فرد، ریسک سقوط و نیاز به مراقبت دائم را بررسی کند.

هدف از این ارزیابی خانگی تشخیص این است که آیا برای بیماری که دچار سکته مغزی شده، بازگشت به محیط قبل از سکته امن است؟ و آیا به تجهیزات و لوازم خاصی برای مراقبت از بیمار نیاز است؟

ارزیابی خانگی شامل مشاهده عینی توسط کاردرمان و مشاهده توانایی فیزیکی بیمار برای برقراری ارتباط با محیط و رسیدگی به کارهای روزانه نیز می‌باشد. برای مثال در این فرایند درمانگر ممکن است توانایی بیمار برای جابجایی امن از تخت به توالت را بررسی کند. او همچنین ممکن است توانایی و ظرفیت بیمار برای برنامه‌ریزی، اجرا و حل مشکلات روزانه مثل تهیه یک وعده غذایی، استفاده درست از داروها، استفاده از تلفن برای تماس اضطراری و پرداخت قبض‌ها را بررسی کند.

در صورتی که بیمار در این کارها مشکل داشت، کاردرمان سعی می‌کند به صورت بهینه مشکلات او را با در اختیار قرار دادن تجهیزات و تکنیک‌های مناسب، حل کند.

بیشتر بخوانید: درمان لکنت زبان

مداخلات کاردرمانی در سکته مغزی

توانبخشی سکته مغزی از زمانی که شرایط پزشکی پایدار شد، باید شروع شده باشد. مداخلات کاردرمانی در سکته مغزی شرکت در نقش‌ها، وظایف روزمره و فعالیت‌های روزانه معنادار را برای بیمار تقویت می‌کند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که بیمارانی که در فعالیت‌های روزمره و کارهای شخصی خود به کمک تکنیک‌های کاردرمانی شرکت می‌کنند، نسبت به کسانی که از کاردرمانی استفاده نمی‌کنند فرایند توانبخشی سریع‌تری دارند و بیشتر در این کارها استقلال دارند.

پروسه درمان به صورت اختصاصی و بر حسب نیازهای هر فرد انجام می‌شود و فعالیت‌ها و وظایف روزانه ممکن است شامل بازآموزی حرکتی، حسی، دیداری و مهارت‌های شناختی به همراه تمام فعالیت‌های عملکردی باشد. این روش  منجر به کاهش و به حداقل رسیدن دشواری‌ها و مشکلات ثانویه ناشی از سکته مغزی می‌شود. همچنین به بیماران و خانواده آنها کمک می‌کند آموزش ببینند و راه‌حل‌های این مشکلات را به تنهایی به کار ببرند.

مداخلات کاردرمانی در سکته مغزی ممکن است شامل روش‌هایی باشند که اندامها را هدف بگیرند و حرکت آن را تسهیل کنند. به عنوان مثال ممکن است این تکنیک‌ها کاهش انقباض‌های اسپاسمی و سفت شدن عضلات را هدف بگیرند؛ کارهایی مثل حرکات کششی و چرخش‌های پویا و ثابت به تنهایی یا به همراه استفاده از داروهایی مثل بوتولونیم توکسین می‌توانند به این هدف کمک کنند.

سایر تکنیک‌ها به جلوگیری اِدم (جمع شدن آب در بافت‌ها و اندام‌های بدن) و انقباض‌های غیر ارادی کمک کنند. معمولاً از آموزش تغییر حالت نشستن یا ایستادن برای جلوگیری از بروز چنین مواردی در بیمارانی که سکته مغزی بر نیم تنه بالایی آنها تاثیر گذاشته است، استفاده می شود.

برای بیمارانی که انقباض‌ها و گرفتگی‌های پیشرفته‌ای دارند، ممکن است از آرام سازی عصبی استفاده شود. کاردرمان ممکن است به این منظور از دستگاه‌هایی برای کاهش ریسک در رفتگی شانه و سایر دررفتگی‌های مفاصل استفاده شود. استفاده از تغییر حالت نیم تنه، بانداژ، لباس‌های کمپرس، ماساژ کششی و آرام‌سازی الکتریکی برخی از تکنیک‌هایی هستند که در کاردرمانی در سکته مغزی به کار می‌روند و از اِدِم دست که بعد از سکته شایع است، جلوگیری می‌کند.

کاردرمانی و انجام وظایف مرتب روزانه برای تشویق به بازگشت حسی- حرکتی به کار می‌روند. درمان ممکن است شامل آرام سازی عضلات و تقویت آنها در ترکیب با فعالیت‌ها روزمره برای گرفتن و رها کردن اشیاء باشد. اما تکنیک‌های درمانی تخصصی‌تر شامل آرام سازی الکتریکی عملکردی، حرکت درمانی القایی- اجباری، تمرین‌های استقامتی تدریجی و تمرین‌های حسی باشند. همچنین اجتناب از حرکاتی که الگوهای حرکتی سینرژیک یا دردناک راتقویت می‌کنند و عملکرد نیم تنه بالایی را ضعیف می‌کنند در فرایند درمانی قرار دارد.

در این پروسه بیمار تشویق می‌شود تا فعالیت‌هایی که در طول کاردرمانی یاد گرفته است را در خارج از این زمان ادامه دهد. آموزش‌هایی که منجر به تداوم و تکرار برنامه توانبخشی، تا جایی که ممکن است باید مورد توجه قرار بگیرند. این ممکن است شامل قرض دادن وسایل و تجهیزات درمانی برای ادامه بازتوانی در منزل و خارج از کلینیک باشد.

مثال‌های تمرینی شامل استفاده از کیبورد، موبایل، کنترل تلویزیون، ماشین حساب، باز و بسته کردن درب ظروف پیچی و تمرین عملکرد حرکتی مناسب هستند. همچنین عوض کردن صفحات کتاب، مجلات و روزنامه‌ها، کنترل باز و بسته کردن لباس‌های مختلف با انواع دکمه‌ها، زیپ‌ها و گیره نیز از جمله فعالیت‌هایی هستند که می‌توان آنها را در منزل ادامه داد.

پروسه مداخلات درمانی کاردرمانی در سکته مغزی بر حسب سطح عملکرد بیمار، از ابتدا برنامه درمانی را ارتقا می‌دهد تا به سطح مطلوبی برسد.

اختلالات دیداری و اعصاب مرکزی با بازگشت برخی مهارت‌های خاص، آموزش تکنیک‌های جبرانی، تقویت مهارت‌های آسیب ندیده و تطبیق با محیط و کارهای روزمره، به حداقل می‌رسند. این روش‌ها ممکن است شامل تمرین‌های اسکن دیداری برای کمک به نابینایی یک سویه یا تشخیص نادرست اشیاء در محیط است.

فردی که مشکلات عصبی عمیقی دارد ممکن است تشویق شود تا از نرده‌ها و عصاهای مخصوص برای راه رفتن استفاده کند؛ استفاده از این وسایل ممکن است موقتی و تا زمانی باشد که فرد بتواند با سرعت مناسب و ایمن از پله استفاده کند و یا اینکه ممکن است دائمی باشد.

گاهی ممکن است بیماری که از سکته مغزی تاثیر پذیرفته در مقابل تکنیک‌های کاردرمانی در سکته مغزی مقاومت کند. کاردرمان برای حل این مسئله به بیمار آموزش می‌دهد که اختلال‌هایی که دارد را با استفاده از اندام‌هایی که تاثیر نپذیرفته‌اند جبران کند. با این کار استقلال بیمار بهبود می‌یابد.

درمان شناختی ممکن است شامل توانبخشی مربوط به توجه و تمرکز و رفع اختلالات این زمینه باشد. همانطور که گفتیم ممکن است بیماری که مشکلات حافظه دارد، دشواری‌های در فعالیت‌های روزمره داشته باشد استفاده از برخی راهنماها مثل آلارم، دفترچه یادداشت و راهنماهای دیداری به شما کمک می‌کند.

کاردرمان چگونگی تطبیق بیمار با محیط برای تقویت سطح استقلال بیمار بررسی می کند. کاردرمانی در سکته مغزی ممکن است به منظور تطبیق با محیط فیزیکی، تجهیزات کمکی در نظر بگیرد که فضای منزل را اصلاح کند و بازدهی، کارایی، امنیت و راحتی بیشتری در امور شخصی فرد ایجاد کند. برای مثال نصب نرده‌های چنگک دار در کنار راه پله، افزایش ارتفاع صندلی یا تهیه ویلچر، میز و یا حتی حمام قابل حمل محتمل است.

کاردرمان با بیمار، خانواده او، پرستاران و مراقبان بیمار ارتباط برقرار می‌کند تا مقدار، مدت، شدت و نوع مراقبتی که فرد نیاز دارد را تشخیص دهد؛ با این کار درمانگر بیمار و اطرافیان او را برای بازگشت به منزل آماده می‌کند. برای مثال یک بیمار ممکن است به دلیل اختلالات حافظه به نظارت دیگران بر داروهایش احتیاج داشته باشد؛ یا اینکه به دلیل رفتار پریشی برای لباس پوشیدن به کمک دیگران احتیاج داشته باشد؛ همچنین ممکن است به علت اختلالاتی که بیمار در تعادل دارد، در شستن و مرتب کردن لباس مشکل داشته باشد.

کاردرمان از طریق پروسه کاردرمانی در سکته مغزی به مراقبان بیمار استفاده از تجهیزات کمکی و حرکات اصلاحی را آموزش می‌دهد تا به صورت امن برای مریض استفاده شود. زمانی که بیمار بدون توانایی پایین آمدن از تخت، به منزل باز می‌گردد، کاردرمان اطرافیان او را آموزش می‌دهد تا به صورت امن از ویلچر و سایر تجهیزات حمل بیمار استفاده کند.

آموزش‌های تکمیلی و مداوم کاردرمان برای بیمار و خانواده او در پروسه درمان، یک راهکار ضروری برای کمک به توانبخشی و تاکید بر مهارت‌هایی است که آموزش داده شده است. بنابراین کاردرمان آموزش‌های خود را تا آخرین مرحله ادامه می دهد تا اولاً بیمار و مراقبان او در محیط خانه به راحتی از آنها استفاده کنند و همچنین سازگاری روانی این فرایند را افزایش دهد.

مداخلات کاردرمانی در سکته مغزی بعد از ترخیص

خدمات سرپایی

زمانی که بیماران سکته مغزی به منزل باز می‌گردند، گاهی ممکن است به خدمات سرپایی کاردرمانی احتیاج داشته باشند. توانبخشی بیمارستانی یا کلینیک محور یا حتی خدمات کاردرمانی در منزل می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هدف از این کار این است که استقلال فرد در فعالیت‌های روزمره افزایش پیدا کند. هماهنطور که کاردرمانی در بیمارستان و کلینیک‌ها مفید واقع می‌شود، در منزل و محیط اجتماعی نیز می‌توان خدمات مفید  سرپایی را ارائه کرد. می‌توان گفت که در اغلب افرادی که دچار سکته مغزی شده‌اند ارائه خدمات سرپایی ضروری است.

این خدمات از نظر اقتصادی نیز به صرفه می‌باشند و هزینه‌های بیمار را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. به همین دلیل است که کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی فاطمه باقرزاده به عنوان بهترین کلینیک کاردرمانی کرج، خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی در منزل کرج را نیز علاوه بر سایر خدمات خود ارائه می‌کند. خدمات سرپایی این کلینیک برای کاردرمانی در سکته مغزی بسیار تخصصی و کارآمد می‌باشد.

مراقبت خانگی

اگر بیمار مبتلا به سکته مغزی نمی‌تواند از خدمات توانبخشی فعال استفاده کند و به مراقبت خانگی احتیاج دارد، کاردرمان با آموزش مراقبان بیمار سعی می‌کند دشواری‌های عملکردی بیمار را مدیریت کرده و بیشترین مشارکت بیمار را در امور شخصی اش به دست آورد. کارهایی مثل قرار گرفتن در حالت درست، اسکن دیداری و تعیین استراتژی‌هایی برای مطالعه از جمله این آموزش‌ها هستند.

همچنین کاردرمان ممکن است تجهیزات اضافه‌ای را پیشنهاد کند که فعالیت‌های بیمار را تسهیل می‌کند و به کسب استقلال بیشتر کمک می‌کند. تشک‌های مخصوص، ویلچر یا دستگیره های مخصوص می‌توانند بسیار کمک کننده باشند.

خدمات بازگشت به رانندگی

کسانی که دچار سکته مغزی شده‌اند ممکن است در گذشته رانندگی کرده باشند و خدمات کاردرمانی در سکته مغزی برای بازگشت آنها به رانندگی ضروری باشد. این خدمات اغلب شامل توصیه‌ها و تکنیک‌هایی برای رانندگی می‌باشد. به عنوان مثال توصیه می‌شود بیمار حداقل تا یکماه بعد از سکته از رانندگی اجتناب کند؛ در صورتی که خسارات و عوارض ناشی از سکته بیشتر باشد، این مدت طولانی‌تر هم می‌شود

همچنین ممکن است کاردرمان تست‌های تشخیصی خاصی برای سنجش توانایی رانندگی بیمار انجام دهد و مداخلات دارویی هم در این مورد صورت بگیرد. این تست‌ها ممکن است شامل تست توجه، اسکن، ادراک دیداری،  عملکرد اجرایی، سرعت واکنش و دانش فرد در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی باشد.

زمانی که بیمار نمی‌تواند به رانندگی باز گردد، معمولاً از توصیه‌ها و تکنیک‌های مخصوص جابجایی با حمل و نقل عمومی استفاده می‌کند. اینکار به او کمک می‌کند در مورد جابجایی و حمل و نقل مستقل عمل کند.

بیشتر بخوانید: علت سکته مغزی

خدمات بازگشت به کار

برای بیمارانی که قبل از سکته مغزی در استخدام یک شغل بوده‌اند، کمک‌ها  و مداخلات درمانی شامل شروع به کار با افزایش دقت و توجه است. کاردرمانی در سکته مغزی سوابق مربوط به کار بیمار، وظایف بیمار (مدت زمان و سطح شغلی) و شرایط کاری وی را جمع می‌کند. از نتایج این اطلاعات به منظور بررسی توانایی‌های ادراکی، دیداری، روانی و حسی- حرکتی فرد استفاده می‌شود تا امکان بازگشت فرد به شغل و محل کار بررسی گردد.

اغلب اوقات توصیه می‌شود بیمار استفاده از سرویس‌ها و خدمات کاردرمانی و توانبخشی را ادامه دهد تا برای کار آماده شود و وظایف و ساعات کاری خود را به خوبی سپری کند.

سخن پایانی

کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی فاطمه باقرزاده معتبرترین کلینیک کاردرمانی کرج است که خدمات خود را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به بیماران ارائه می‌کند. این کلینیک با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تکنیک‌های جدید کاردرمانی در سکته مغزی، به این بیماران کمک می‌کند در حداقل زمان به بازدهی و استقلال حداکثری خود نزدیک شوند. علاوه بر این خدمات کاردرمانی در منزل نیز برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده که درمان و بازتوانی فرد را راحت می‌کند.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت خدمات این کلینیک یا کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تماس کلینیک باقرزاده (درج شده در بخش تماس با ما) ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.