مشکلات ارتپدی

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی نوعی از کاردرمانی است که فعالیت‌هایی را به مراجع ارائه می‌دهد تا بتواند ضعف حرکتی، اختلالات عصب‌شناختی و همچنین ارتپدی خود را برطرف کند مشکلات ارتپدی ضعف حرکتی چه افرادی به کاردرمانی جسمی نیاز دارند؟ این درمان به شکل نشان دادن هنر و کارهای دستی و فعالیت‌های سرگرم کننده توسط درمانگر...