اتاق بینایی

اتاق بینایی

اتاق بینایی علل کم بینایی و نابینایی می تواند مادرزادی و یا اکتسابی باشد آسیب های بینایی باعث می شود فرد در زمینه های کاری و اجرای فعالیت های روز مره زندگی، شغل و اوقات فراغت با مشکلات فراوانی روبرو می شود کاردرمانی بینایی توانبخشی بینایی یک کار تیمی است و اعضای گروه شامل چشم […]...