نارنجی

توانبخشی از راه دور چیه؟!

توانبخشی آنلاین کاردرمانی و گفتاردرمانی از راه دور (Telerehabilitation) با تصویر تصویری می باشد.توانبخشی آنلاین یکی از روشهای گروه توانبخشی فاطمه باقرزاده جهت خدمت رسانی به مناطق محروم و دور از مرکز که دسترسی سختی به خدمات کاردرمانی دارند. همچنین این روش برای شرایط ویژه و اورژانسی است. که امکان ت...