بازی حسی

بازی های مناسب رشد حسی کودک

هدف اینگونه بازی ها تقویت حس لامسه از طریق یکپارچه سازی حواس بوده و به کودک این امکان را میدهد که از حواس مخلتف جهت یادگیری اطرافش استفاده کند .هرگز کودک را مجبور به اجرای این بازی ها نکنید و در صورت عدم توانایی و علاقه برای انتخاب بازی مناسب حتما با کاردرمان مشورت کنید […]...